กะรัต คืออะไร และมีที่มาอย่างไร?

คำว่า กะรัต (Carat) เป็นศัพท์มาจากภาษาอังกฤษ ในหนังสือหลายๆเล่มกล่าวว่าเป็นคำที่เพี้ยนมาจากคำว่า เครอบ (Carob) เป็นชื่อของพืชตระกูลถั่ว โดยเมล็ดของมันเมื่อแห้งแล้ว ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดก็ตามมันก็ยังคงมีน้ำหนักคงที่  และแต่ละเมล็ดจะมีน้ำหนักใกล้เคียงกันมาก (ประมาณ 0.205 กรัม)

กะรัต คืออะไรดังนั้นในสมัยก่อนพ่อค้าเครื่องประดับอัญมณีจึงนิยมใช้เมล็ดเครอบนี้เป็นมาตรฐานในการชั่งน้ำหนัก และเรียกหน่วยของน้ำหนักนี้ว่า เครอบ ในเวลาต่อมา ได้ใช้มาตรฐานนี้มาเป็นเครื่องเปรียบเทียบ วัดน้ำหนักของเพชรโดยใช้มาตรวัดว่าเมล็ด Carob 1 เมล็ดนั้นเปรียบได้กับน้ำหนักเพชร 1 กะรัต และคำว่า Carob นั้นก็เรียกเพี้ยนมาจนกลายเป็นคำว่า CARAT อ่านเพิ่มเติม “กะรัต คืออะไร และมีที่มาอย่างไร?”