ซื้อขายทองคำแท่ง : ฮั่วเซ่งเฮง

บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัช จำกัด เป็นบริษัทฯ ในกลุ่มของผู้ประกอบการค้าทองคำ ฮั่วเซ่งเฮง ซึ่งให้บริการซื้อขายทองคำแบบครอบคลุมครบวงจร ซึ่งให้บริการการลงทุนในทองคำด้วยรูปแบบการซื้อขายแบบ Real Time ซึ่งมีการคำนวณราคาจากราคา Gold Spot และอ้างอิงเป็นสกุลเงินบาทด้วยราคายุติธรรม

ทองคำแท่ง
เงื่อนไขการทำธุรกรรม
1) กำหนดซื้อขายทองคำ 99.99% ขั้นต่ำ 1 กิโลกรัม ( น้ำหนักทอง 65.6 บาท )
เมื่อวางหลักประกัน 100,000 บาท
2) อัตราหลักประกันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของบริษัท
3) กรณีลูกค้าผิดนัดชำระราคา (เกิน 2 วัน) และหรือส่งมอบทองคำ
จะต้องชำระเบี้ยปรับ ในอัตรา 5 บาท ต่อวัน ต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท
ตั้งแต่วันผิดนัดจนถึงวันชำระเสร็จสิ้น
อ่านเพิ่มเติม “ซื้อขายทองคำแท่ง : ฮั่วเซ่งเฮง”

บทวิเคราะห์ราคาทองคำ จาก ฮั่วเซ่งเฮง

วิดีโอบทวิเคราะห์ราคาทองคำล่าสุด จากฮั่วเซ่งเฮง(Hua Seng Heng) อัพเดทเป็นประจำทุกวัน

 

ฮั่วเซ่งเฮง เป็นชื่อทางการค้าของธุรกิจค้าทองที่ถือกำเนิดมายาวนาน โดยตระกูลพสวงศ์ เป็นที่รู้จักในนามของ ผู้บุกเบิกร้านขายทองบนถนนเยาวราชในยุคแรกๆ และในฐานะผู้นำธุรกิจค้าทองคำแบบครบวงจรของประเทศไทย กลุ่มฮั่วเซ่งเฮง ได้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับทองคำได้แก่ จำหน่าย และรับซื้อทองรูปพรรณ ความบริสุทธิ์ 96.5% และเครื่องประดับทองคำ , โครงการออมทอง, เป็นบริษัทนำเข้า/ส่งออก ทองคำแท่ง และซิลเวอร์ รายใหญ่ของประเทศ, นายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ และเป็นตัวแทนขายกองทุนรวมต่างๆของบลจ. ชั้นนำ