ซื้อขายทองคำแท่ง : ฮั่วเซ่งเฮง

บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัช จำกัด เป็นบริษัทฯ ในกลุ่มของผู้ประกอบการค้าทองคำ ฮั่วเซ่งเฮง ซึ่งให้บริการซื้อขายทองคำแบบครอบคลุมครบวงจร ซึ่งให้บริการการลงทุนในทองคำด้วยรูปแบบการซื้อขายแบบ Real Time ซึ่งมีการคำนวณราคาจากราคา Gold Spot และอ้างอิงเป็นสกุลเงินบาทด้วยราคายุติธรรม

ทองคำแท่ง
เงื่อนไขการทำธุรกรรม
1) กำหนดซื้อขายทองคำ 99.99% ขั้นต่ำ 1 กิโลกรัม ( น้ำหนักทอง 65.6 บาท )
เมื่อวางหลักประกัน 100,000 บาท
2) อัตราหลักประกันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของบริษัท
3) กรณีลูกค้าผิดนัดชำระราคา (เกิน 2 วัน) และหรือส่งมอบทองคำ
จะต้องชำระเบี้ยปรับ ในอัตรา 5 บาท ต่อวัน ต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท
ตั้งแต่วันผิดนัดจนถึงวันชำระเสร็จสิ้น
อ่านเพิ่มเติม “ซื้อขายทองคำแท่ง : ฮั่วเซ่งเฮง”